not available not available not available
not available not available not available
www.solunetti.fi
Framsida / Organpatologi / Öga / Retinoblastom, översikt / Retinoblastom, 100x, B
bild

Retinoblastom, översikt
   
Retinoblastom, 100x, A
   
Retinoblastom, 100x, B
   
Retinoblastom, 200x
   
Retinoblastom, 400x
   
Silmä
   

Retinoblastom

Kärnorna i tumörcellerna är runda och ganska små. Mängden cytoplasma är liten. Här och där bildar tumörvävnaden små rosetter (pilar). I dem ser man cylindriska celler, som  placerat sig runt ett litet centralt hålrum.
100x, H&E.