not available not available not available
not available not available not available
www.solunetti.fi
Framsida / Organpatologi / Öga / Retinoblastom, översikt / Retinoblastom, 100x, A
bild

Retinoblastom, översikt
   
Retinoblastom, 100x, A
   
Retinoblastom, 100x, B
   
Retinoblastom, 200x
   
Retinoblastom, 400x
   
Silmä
   

Retinoblastom

Tumören är nekrotisk. I närheten av de nekrotiska områdena finns inflammatorisk vävnad och extravaskulärt blod (*). 
100x, H&E.