fi se
not available not available not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Organpatologi polku Öga polku Retinoblastom, översikt
bild

sivusto123
Retinoblastom, översikt
   
sivusto123
Retinoblastom, 100x, A
   
sivusto123
Retinoblastom, 100x, B
   
sivusto123
Retinoblastom, 200x
   
sivusto123
Retinoblastom, 400x
   
sivusto123
Silmä
   

Retinoblastom

Tvärsnitt av öga. Pilen visar på tumörvävnaden. Stora nekrotiska områden finns i tumören (*).
I närheten av de nekrotiska tumörcellerna finns inflammatorisk vävnad (#) och extravaskulär blödning (pilspets).
H&E.

 
 
Accessibility Feedback