fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Karcinom i urinblåsan, översikt
   
sivusto123
Karcinom i urinblåsan, 40x, A
   
sivusto123
Karcinom i urinblåsan, 40x B
   
sivusto123
Karcinom i urinblåsan, 100x
   
sivusto123
Karcinom i urinblåsan, 200x
   
sivusto123
Virtsarakko
   

Tumörer i urotelet

Urinblåsans epitel kallas urotel. Över 90 % av alla elakartade tumörer i urinblåsan utgörs av karcinom i urotelet. Av de övriga tumörerna utgörs 5-8 % av skivepitelkarcinom, 1-2 % av adenokarcinom och under 1 % av sarkom.
Etiologiska orsaker till karcinom i urinblåsan är:
1. anilinfärger
2. tobak
3. cyklofosfamider
4. Schistosomiasis (Bilharzios = snäckfeber), som ofta leder till skivepitelkarcinom

85 % av alla patienter har antingen marko- eller mikroskopiska mängder blod i urinen. Det är alltså det vanligaste och viktigaste symtomet. I ungefär 75 % av fallen utgår karcinom i urinblåsan från trigonum-området. Makroskopiskt kan man konstatera en papillär tumör i slemhinnan. Tumören är begränsad till slemhinnan och tränger inte in i de underliggande vävnaderna. Ibland påträffas en fast, icke papillär tumör, som infiltrerat urinblåsans vägg. Urinblåsans tumörer indelas enligt TNM-klassifieringen i:
1. ytliga tumörer
2. tumörer som lokalt infiltrerat blåsans vägg
3. tumörer med metastaser

70-80 % av tumörerna är ytliga.

 

 
 
Accessibility Feedback