not available not available not available
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Karcinom i urinblåsan, översikt
   
Karcinom i urinblåsan, 40x, A
   
Karcinom i urinblåsan, 40x B
   
Karcinom i urinblåsan, 100x
   
Karcinom i urinblåsan, 200x
   
Virtsarakko
   

Karcinom i urinblåsan

På ytan av urinblåsan ses en veckad tumör med papiller. Urotelet är tjockt och atypiskt.
40x, H&E