not available not available not available
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Karcinom i urinblåsan, översikt
   
Karcinom i urinblåsan, 40x, A
   
Karcinom i urinblåsan, 40x B
   
Karcinom i urinblåsan, 100x
   
Karcinom i urinblåsan, 200x
   
Virtsarakko
   

Karcinom i urinblåsan

Urotelet är tjockt och atypiskt. Kärnorna i ytepitelet varierar kraftigt i form och storlek (#).
Det förekommer rikligt med mitoser (pil).
200x, H&E