not available not available not available
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Karcinom i urinblåsan, översikt
   
Karcinom i urinblåsan, 40x, A
   
Karcinom i urinblåsan, 40x B
   
Karcinom i urinblåsan, 100x
   
Karcinom i urinblåsan, 200x
   
Virtsarakko
   

Karcinom i urinblåsan

Snitt från urinblåsa. Väggen har förtjockats. På ytan ser man en veckad tumör med papiller (*). Urotelet är tjockt och atypiskt. Pilen visar på ett ställe där cancervävnaden invaderat den underliggande fibromuskulösa stroman.
H&E.