not available not available
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Rabdomyosarkom, översikt
   
sivusto123
Rabdomyosarkom, 40x, A
   
sivusto123
Rabdomyosarkom, 40x, B
   
sivusto123
Rabdomyosarkom, 100x
   
sivusto123
Rabdomyosarkom, 200x
   

Rabdomyosarkom

I muskeltumören finns alveolära strukturer som bildats av tumörcellinfiltrat. Bindvävssepta omger dessa alveoler.
100x, H&E.


 
 
Accessibility Feedback