fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Keloid, översikt
   
sivusto123
Keloid, 40x, A
   
sivusto123
Keloid, 40x, B
   
sivusto123
Keloid, 200x
   
sivusto123
Iho
   

Fibromatos

Mellan ärrbildning efter en inflammation och fibrosarkom finns en hel räcka kliniska tillstånd, där bindväven ökar på ett onormalt sätt. Sjudomens natur framgår först efter en längre tids "follow up". Bland dessa förändringar kan nämnas aggressiv fibromatos = desmoid, keloid och ärrkontraktur.

 


 

 
 
Accessibility Feedback