fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Ewings sarkom, översikt
   
sivusto123
Ewings sarkom, 40x
   
sivusto123
Ewings sarkom, 100x
   
sivusto123
Ewings sarkom, 400x
   

Ewings sarkom

Ewings sarkom är en primär malign bentumör. Den drabbar vanligen barn och ungdomar mellan 5 och 20 år. Från 30 års ålder uppåt är Ewings sarkom sällsynt. Detsamma gäller mellan 0 och 4 år. Ewings sarkom är något vanligare hos pojkar än hos flickor. Ewings sarkom är vanligen lokaliserad till de långa benen (lår, underben, axel och vadben), men höften och revbenen kan också drabbas.

Tumören startar troligen i benmärgen. Den kan finnas i metafysen och kan tränga in i stora delar av diafysen. Ewings sarkom är ofta osteolytisk. När benets cortexdelar upplösts, syns tumören som en uppsvällning på benet. Periosteum täcker fortfarande benet. Reaktiv benbildning förekommer också.


 

 
 
Accessibility Feedback