not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Metaplasi i livmoderhals, översikt
   
sivusto123
Metaplasi i livmoderhals, 40x
   
sivusto123
Metaplasi i livmoderhals, 200x A
   
sivusto123
Metaplasi i livmoderhals, 200x B
   
sivusto123
Metaplasi i livmoderhals, 200x C
   
sivusto123
Kohdunkaula
   

Metaplasi i livmoderhals

Metaplasin (stjärna) i livmoderhalsen kan indelas i två typer:
1. mogen (epitel som liknar normalt flerskiktat epitel)
2. omogen (epitel med både cylindriska celler och skivepitelceller).
I epitelet finns dessutom inflammatoriska celler (pilspets) i epitelet och i bindväven under epitelet. Det är fråga om kronisk inflammation i livmoderhalsen (cervicitis).
200x, H&E.


 
 
Accessibility Feedback