not available not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
Framsida / Allmän patologi / Tillväxtstörningar / Metaplasi / Metaplasi i livmoderhals, 200x A
bild

Metaplasi i livmoderhals, översikt
   
Metaplasi i livmoderhals, 40x
   
Metaplasi i livmoderhals, 200x A
   
Metaplasi i livmoderhals, 200x B
   
Metaplasi i livmoderhals, 200x C
   
Kohdunkaula
   

Metaplasi i livmoderhals

Metaplasin (stjärna) i livmoderhalsen kan indelas i två typer:
1. mogen (epitel som liknar normalt flerskiktat epitel)
2. omogen (epitel med både cylindriska celler och skivepitelceller).
I metaplasier ser man inga atypiska drag hos epitelcellerna. Detta skiljer metaplasier från bl.a. dysplasier. I epitelet finns inflammatoriska celler.
200x, H&E.