not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Metaplasi i livmoderhals, översikt
   
sivusto123
Metaplasi i livmoderhals, 40x
   
sivusto123
Metaplasi i livmoderhals, 200x A
   
sivusto123
Metaplasi i livmoderhals, 200x B
   
sivusto123
Metaplasi i livmoderhals, 200x C
   
sivusto123
Kohdunkaula
   

Metaplasi i livmoderhals

Bilden visar hur det cylindriska epitelet i livmoderhalsen undergår en metaplastisk förändring till ett flerskiktat skivepitel (pilen visar gränsen mellan de två epiteltyperna). 
Metaplasin (stjärna) kan indelas i två typer:
1. mogen (epitel som liknar normalt flerskiktat epitel)
2. omogen (epitel med både cylindriska celler och skivepitelceller).
I bilden ser man inflammatorisk vävnad i epitelet och i bindväven under epitelet samt dessutom cystor i slemkörtlarna (#). Det är fråga om en kronisk inflammation i livmoderhalsen (cervicitis).
40x, H&E.


 
 
Accessibility Feedback