not available not available
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Födelsemärke, översikt
   
sivusto123
Födelsemärke, 40x
   
sivusto123
Födelsemärke, 200x
   
sivusto123
Iho
   

Födelsemärke, nevus

På gränsen mellan epidermis och dermis syns nevuscellöar (pilar). Kärnorna i nevuscellerna har regelbunden storlek och form. Inga atypier syns. Största delen av nevuscellerna ligger i dermis (*).
40x, H&E.


 
 
Accessibility Feedback