not available not available
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Födelsemärke, översikt
   
sivusto123
Födelsemärke, 40x
   
sivusto123
Födelsemärke, 200x
   
sivusto123
Iho
   

Födelsemärke, nevus

Nevuscellernas kärna har regelbunden form och storlek. Inga atypier ses. Nevuscellerna är runda - ovala. Inga mitoser ses.
200x, H&E.


 
 
Accessibility Feedback