not available not available not available
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Intermedialfasen
   
Intermedialfasen, 100x
   
Intermedialfasen, 200x
   
Kohtu
   

Intermedialfasen

I endometrium ser man körtlar, som liknar korkskruvar. De bekläs av ett enkelt lager, höga cylindriska celler. Pilspetsarna visar på s.k. basal vakuolisering i körtelepitelcellerna. Detta är viktigt för diagnosen. Vakuolerna är ett tecken på begynnande sekretion och visar att progesteronavgivningen har börjat. Detta betyder att ovulationen har skett. På grund av vakuolerna ligger epitelcellkärnorna nu ofta i cellernas apikala delar (pil).
200x, H&E.