not available not available not available
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Intermedialfasen
   
Intermedialfasen, 100x
   
Intermedialfasen, 200x
   
Kohtu
   

Intermedialfasen

I stromat ser man körtlar, som liknar korkskruvar (*). De bekläs av ett enkelt skikt, höga, cylindriska celler.
100x, H&E.