fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Intermedialfasen
   
sivusto123
Intermedialfasen, 100x
   
sivusto123
Intermedialfasen, 200x
   
sivusto123
Kohtu
   

Intermedialfasen

Skrapningsprov från livmodern. Intermedialfasen utgör sekretionsfasens första del.
I endometriumstromat förekommer körtlar som slingrar sig som korkskruvar.
H&E.

 
 
Accessibility Feedback