en fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

Intermedialfasen
   
Intermedialfasen, 100x
   
Intermedialfasen, 200x
   
Kohtu
   

Intermedialfasen

Skrapningsprov från livmodern. Intermedialfasen utgör sekretionsfasens första del.
I endometriumstromat förekommer körtlar som slingrar sig som korkskruvar.
H&E.