not available se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 2

Gynekologisk cytologi

Bethesda-systemet

I Bethesda-systemet indelar man resultaten av cellutstryksproven i tre huvuddelar:
1. enligt provets representativitet
2. som en allmän klassifisering
3. en beskrivande diagnos
Svaret kan också innehålla ett utlåtande.


Provets representativitet
- god

- tillfredsställande, men begränsad
- icke tolkningsbar

Allmän klassifisering
- normal cellbild
- godartad cellulär förändring: se beskrivande diagnoser
- atypier i epitelcellerna: se beskrivande diagnoser
- andra atypier

Beskrivande diagnoser
1. godartad cellulär förändring
 a. typ av infektion
      - Trichmonas vaginalis
      - svamp
      - blandflora (kocker dominerar)
      - clue-celler
      - actinomyces-likande bakterier
      - cellförändring som herpes simplex -virus gett upphov till (mångkärnighet, kärnor som packats ihop)
      - andra

 b. reaktiv förändring
      - inflammationsliknande tillstånd (innehåller degenererad vävnad)
      - inflammation med atrofi (atrofisk vaginit)
      - liknar strålningsskada
      - liknar spiralskada
      - andra

 2. atypier i epitelcellerna
 a. skivepitel
         - atypi av obestämd typ i skivepitelet, se (ASCUS = Atypical Squamous Cells of      Undetermined Significance)
         - lindrig skada i skivepitelet (low-grade SIL): innehåller HPV (human papilloma virus), lindrig dysplasi och CIN 1 (cervical intraepithelial neoplasi)
          - svår skada i skivepitelet (high-grade SIL): innehåller medelsvår och svår dyslasi, CIN 2 och CIN 3 och karcinom in situ 
          - skivepitelkarcinom

 b. cylindriskt epitel
          - godartade endometriumceller hos kvinnor efter menopausen
          - atypi av obestämd typ i det cylindriska epitelet, se utlåtande
         - livmoderhalsadenokarcinom
         - adenokarcinom i livmoderkroppen
         - andra maligna tumörer

    3. den atypiska förändringens lokalisering
         - vagina
         - livmodertappen (portio)
         - endocervix

   4.  hormonernas betydelse ( gäller endast cellerna i vaginan)
        - motsvarar ålder och anamnes
        - motsvarar inte ålder och anamnes
        - omöjlig att uppskatta

Dessutom kan man använda det gamla systemet med renhetsgrader 1 - 3 och cytologiska PAPA-klasser 0 - 5. Mognadsindex och gulekroppens betydelse bestäms skilt vid behov.

[PAPA-klasser på nivå 1, Bethesd-klasser på nivå 2, Renhetsgrader på nivå 3 (tryck uppe till höger O eller + eller ++)]

 

 
 
Accessibility Feedback