not available se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 3

Gynekologisk cytologi

Renhetsgrader

 

Renhetsgrad 1

- rikligt med Döderleins baciller, endast måttliga mängder leukocyter
- måttliga mängder Döderleins baciller, få andra bakterier och leukocyter
- inga Döderleins baciller, få andra bakterier och leukocyter
- normaltillstånd

Renhetsgrad 2
- rikligt med Döderleins baciller och leukocyter
- få Döderleins baciller, kocker eller blandflora, måttligt med leukocyter
- riklig bakterieflora, inga leukocyter
- måttliga mängder trichomonas, kocker eller blandflora, få leukocyter
- lindrig inflammation eller inflammation på kommande

Renhetsgrad 3
- inga Döderleins baciller, rikligt med kocker eller blandflora, rikligt med leukocyter
- trichomonas, blandflora, rikligt med leukocyter
- inflammation, som kräver behandling

[PAPA-klasser på nivå 1, Bethesda-klasser på nivå 2, Renhetsgrader på nivå 3 (tryck uppe till höger O eller + eller ++)]


 

 
 
Accessibility Feedback