not available not available
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Fibroadenom, översikt
   
sivusto123
Fibroadenom, 40x
   
sivusto123
Fibroadenom, 100x
   
sivusto123
Fibroadenom, 200x
   
sivusto123
Maitorauhanen
   

Fibroadenom

Snitt från en fibrotisk knöl i bröstet. Knölen är ganska välavgränsad (pilspetsar) men saknar tydlig kapsel. Den intralobulära bindväven inom knölen har ökat. Körtelgångarna varierar i form och storlek (pilar).
H&E.


 
 
Accessibility Feedback