not available not available
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Fibroadenom, översikt
   
sivusto123
Fibroadenom, 40x
   
sivusto123
Fibroadenom, 100x
   
sivusto123
Fibroadenom, 200x
   
sivusto123
Maitorauhanen
   

Fibroadenom

Den intralobulära bindväven inom knölen har ökat. Körtelgångarna varierar i form och storlek. Deras epitel är hyperplastiskt, dvs. cellerna ligger i flera rader på varandra (pilar). Epitelet är inte atypiskt. Intill körtelgångarnas basalmembran finns myoepiteliala celler (pilspetsar)
200x, H&E.


 
 
Accessibility Feedback