fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

Bröstcancer, rintasyöpä, breast cancer, cancer mammae

Bröstcancer är den vanligaste elakartade cancern hos kvinnor i vårt land (Finland).
Hormonell obalans hör till de viktigaste cancerframkallande faktorerna.
Riskfaktorer är bl. a.:
1. barnlöshet
2. menarche vid låg ålder (grek. men = månad + arkhe = början)
3. menopaus vid hög ålder (grek. men = månad + pausis  = stopp)
4. bröstcancer i släkten
5. fetma efter menopausen

Bröstcancer kan klassifiseras på olika sätt.
WHO klassificeringssystem:
1. Non-invasivt karcinom med undertyper:
a. intraduktalt
b. lobulärt karcinom in situ
2. Invasivt karcinom med undertyper:
a. invasivt intraduktalt karcinom
b. invasivt duktalt med en betydande mängd intraduktala komponenter
c. invasivt lobulärt
d. mucinöst (lat. mucus = slem)
e. medullärt
f.  papillärt
g. tubulärt
h. adenoid cyctic karcinom

Det vanligaste symtomet på bröstcancer är en knöl i bröstet (75-80%). Hos en tredje del av patienterna är knölen öm. Makroskopiskt kan man konstatera en fast oregelbunden knöl, som ofta är belägen i bröstets övre laterala fjärdedel. Histologiskt ser man att vävnaden är fast och hård och att den klart avviker från mjölkkörtlarnas mjuka, elastiska struktur. Ofta förekommer förkalkningar.

Vid progonsen används olika klassificeringar. Klinikerna undersöker den primära tumören (Tumor), förekomsten av lymfknutor (Node) och metastaser (Metastasis) och gör därefter sin s.k. TNM-bedömning. Prognosen beror på spridningsgraden och den histologiska bilden. Förekomsten av metastaser i lymfknutorna är avgörande för progosen.

  

 
 
Accessibility Feedback