en fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

Mastopati, översikt
   
Mastopati, 40x, A
   
Mastopati, 40x, B
   
Mastopati, 100x
   
Mastopati, 200x, A
   
Mastopati, 200x, B
   
Maitorauhanen
   

Mastopati

Kronisk mastopati (mastos grek. bröstvårta; pathos  grek. sjukdom) är en godartad förändring i mjölkkörtlarna, som liknar fibroadenom. Kronisk mastopati drabbar vuxna kvinnor. Körtelvävnaden hårdnar så småningom och blir knölig. Mjölkkörteln reagerar under menstruationcykeln. Både körtelepitelet och i synnerhet den intralobulära bindväven påverkas av variationerna i estrogen och progesteron. Makroskopiskt kan man konstatera ett knöligt, ljust, icke välavgränsat område med många foci. Ibland förekommer vätskefyllda håligheter.
Den histologiska bilden är varierande, beroende på vilken vävnadsstruktur som har ökat mest.

Man indelar mastopati i följande undertyper:
1. epitelios (papillomatos)
2. sklerotiskt adenom

Vid sklerotiskt adenom har både körtlarna och bindväven delat sig kraftigt och en mycket oregelbunden struktur har uppkommit. Detta kan ge upphov till diagnostiska svårigheter, enär mastopati kan förväxlas med adenokarcinom.