not available not available not available
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Dysplasi i livmoderhals, översikt
   
Dysplasi i livmoderhals, 40x
   
Dysplasi i livmoderhals, 200x
   
Dysplasi
   
Kohdunkaula
   

Dysplasi i livmoderhals

Pilen visar ett s.k. junction-område där skivepitelet är atypiskt och mognadsprocessen störd (*). Stromat (#) och det cylindriska epitelet (pilspetsar) är normala.
40x, H&E.