not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Basofil degeneration, översikt
   
sivusto123
Basofil degeneration, 100x
   
sivusto123
Iho
   

Basofil degeneration

Snitt från huden. I läderhuden syns ett ljust bälte (dubbel pil). Det är fråga om att det elastiska, fibrillära kollagenet har ersatts med ett icke fibrillärt basofilt material. Orsaken är ultraviolett strålning.
100x, H&E.


 
 
Accessibility Feedback