not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Basofil degeneration, översikt
   
sivusto123
Basofil degeneration, 100x
   
sivusto123
Iho
   

Basofil degeneration

Snitt från huden i ansiktet. I läderhudens övre del syns ett ljust bälte (dubbel pilar). Det är fråga om basofil degeneration i huden, som uppkommit på grund av ultraviolett strålning. Kollagenet har förstörts och ersatts av en basofil massa.
H&E.

 
 
Accessibility Feedback