not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Amyloidos, översikt
   
sivusto123
Amyloidos, njure, 40x
   
sivusto123
Amyloidos, mjälte, 100x
   
sivusto123
Amyloidos, njure, 200x
   
sivusto123
Amyloidos, lever, 200x
   
sivusto123
Amyloidos, Kongorött, njure, 200x
   
sivusto123
Valtimo
   
sivusto123
Munuainen
   

Amyloidos

Snitt av njure (överst = munuainen), mjälte (i mitten = perna) och lever (underst = maksa).
Med större förstoring ser man ett homogent material, som färgats med eosin, i arteriolväggarna (pilar) och i glomerulus kapillärer (pilspetsar). I polariserat ljus är amyloiden gulgrön.
H&E.

 
 
Accessibility Feedback