not available not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
Framsida / Allmän patologi / Cellulära skador / Amyloidos / Amyloidos, översikt
bild

Amyloidos, översikt
   
Amyloidos, njure, 40x
   
Amyloidos, mjälte, 100x
   
Amyloidos, njure, 200x
   
Amyloidos, lever, 200x
   
Amyloidos, Kongorött, njure, 200x
   
Valtimo
   
Munuainen
   

Amyloidos

Snitt av njure (överst = munuainen), mjälte (i mitten = perna) och lever (underst = maksa).
Med större förstoring ser man ett homogent material, som färgats med eosin, i arteriolväggarna (pilar) och i glomerulus kapillärer (pilspetsar). I polariserat ljus är amyloiden gulgrön.
H&E.