not available not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
Framsida / Allmän patologi / Cellulära skador / Amyloidos / Amyloidos, njure, 200x
bild

Amyloidos, översikt
   
Amyloidos, njure, 40x
   
Amyloidos, mjälte, 100x
   
Amyloidos, njure, 200x
   
Amyloidos, lever, 200x
   
Amyloidos, Kongorött, njure, 200x
   
Valtimo
   
Munuainen
   

Amyloidos

Snitt från njure. I glomerulus kapillärer påträffas en homogen, eosinofil amyoidmassa (pil).
200x, H&E.