not available not available
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Adenomyos i livmoder, översikt
   
sivusto123
Adenomyos i livmoder, 40x
   
sivusto123
Adenomyos i livmoder, 200x
   
sivusto123
Kohtu
   

Adenomyos i livmoder

Den viktigaste förändringen har skett inne i myometrium (*), som innehåller öar bestående av endometriumvävnad (pil).
40x, H&E.

 
 
Accessibility Feedback