not available not available
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Adenomyos i livmoder, översikt
   
sivusto123
Adenomyos i livmoder, 40x
   
sivusto123
Adenomyos i livmoder, 200x
   
sivusto123
Kohtu
   

Adenomyos i livmoder

Inne i myometrium påträffas öar av endometriumvävnad, med inaktivt körtelepitel, omgivna av småcelligt endometriumstroma (pilspetsar). Inga atypier förekommer i epitelet.
200x, H&E. 


 
 
Accessibility Feedback