fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
taso 1

Virtsanerityselinten kehittyminen

Munuaisen kehitys

Munuaisten kehitys käynnistyy välimesodermissa viikolla 3. Nisäkkäillä munuaisten kehityksessä on kolme vaihetta, joiden ajalliseen ja paikalliseen säätelyyn osallistuvat homeobox-geenit. Parillisten munuaisharjanteiden muodostuksen käynnistää ilmeisesti paraksiaalisesta mesodermista saapuvat signaalit.

 Munuaisen kolme kehitysvaihetta

1. Pronefros eli alkumunuainen on väliaikainen, ihmisellä todennäköisesti toimimaton munuainen, joka muodostuu parillisten alkumunuaisharjujen yläpäähän heti kiduskaarten jälkeen. Jaokkeiset nefrotomit (nefronien aiheet) ja niitä vastaava mesonefrostiehyen yläosa surkastuvat päivinä 24-25.

2. Mesonefros eli esimunuainen toimii lyhyen aikaa (viikot 6-10) munuaisena. Sen pysyvinä johdannaisina kehittyy osa sukupuolirauhasrakenteista ja sukupuolirauhastiehyet johdannaisineen. Ihmisellä mesonefrosharjuihin muodostuu 32-34 nefronia pävinä 24-25. Alaspäin kasvavat mesonefrostiehyet (Wolffin tiehyet) saavuttavat urogenitaalisinuksen (kloaakin) 4. viikon lopulla.

3. Metanefroksen eli varsinaisen munuaisen kehitys alkaa viikon 5 alussa, jolloin metanefrisen mesenkyymin tuottama GDNF (eng. glial cell line-derived neurotrophic factor) indusoi mesonefrostiehyitten alaosiin uretersilmun.

Munuaisen kolme kehitysvaihetta saavat alkunsa välimesodermista ja ne ilmaantuvat kranio-kaudaali -suunnassa.

a). Kaulan alueelle neljännen viikon alussa muodostuvat alkumunuaisen epiteelirakkulat eli nefrotomit surkastuvat päivinä 24-25.

1 = alkumunuaistiehyt, josta kasvaa alaspäin mesonefrostiehyt (Wolffin tiehyt)

2 = kehittyvä esimunuainen

b) Esimunuaisen kehitys käynnistyy rintakehän yläosassa. Esimunuaistiehyen alapää saavuttaa lantion alueella viemärisuolen seinämän päivänä 26.

Katkoviiva = surkastunut alkumunuainen

3 = varsinaista munuaista muodostava metanefrinen mesenkyymi

4 = viemärisuoli

c) Varsinaisen munuaisen kehitys käynnistyy viidennellä viikolla ristiselän alueella.

5 = esimunuaisen viereen kehittynyt sukupuolirauhasaihe

6= esimunuaistubulukset, jotka ovat yhteydessä esimunuaistiehyeeseen

7 = uretersilmu, esimunuaistiehyen pullistuma, joka indusoi varsinaisen munuaisen kehityksen

8= induktion seurauksena muodostunut metanefrisen mesenkyymisolukon tiivistymä, josta kehittyvät nefronit, munuaisen toiminnalliset yksiköt. Uretersilmusta kehittyvät munuaisen kokoojatiehyet, munuaispikarit, munuaisallas ja virtsajohdin.

Kuva mukaeltu lähteestä: Gilbert SF, 2006: Developmental Biology, 8th Edition, Sinauer Associates, Inc. Sunderland, USA.

 


 
 
Saavutettavuusseloste