fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
Etusivu polku Ihmisyksilön kehitysbiologia
taso 2

Ihmisyksilön kehitysbiologia

Monisoluisten lajien yksilönkehitystä säätelevät mekanismit ovat säilyneet hyvin samankaltaisina hyönteisistä selkärankaisiin. Keskeisiä tapahtumia ovat solujen jakaantumisen kautta tapahtuva kasvu, solujen erilaistuminen, elinten muotoutuminen (morfogeneesi) ja kaavoittuminen. Lajien kehitystä, kasvua ja erilaistumista säätelee indusoituvien viestien sarja, mikä saa aikaan monikykyisten alkion solujen erilaistumisen ensin kolmeksi alkiokerrokseksi ja edelleen elinten ja kudosten lukuisiksi eri solutyypeiksi. Indusoiva tekijä on usein liukoinen molekyyli, jonka pitoisuus vaikuttaa solukossa olevien geenien aktiivisuuteen, kuten alla oleva malli esittää. 
 
Saavutettavuusseloste