fi not available
1 2 3
www.solunetti.fi
Etusivu polku Vasta-aineet
taso 3

Vasta-aineet

Eri immunoglobuliinien biologiset toiminnot ovat erilaiset, joten eri immunoglobuliinien tuotanto vaihtelee ajallisesti antigeenille altistumisen jälkeen. Ensimmäisinä vereen ilmaantuvat muutamien päivien viiveellä IgM-luokan vasta-aineet, joita seuraavat IgG- ja IgE-luokan vasta-aineet. Noin 80 % ihmisen immunoglobuliineista kuuluu IgG-luokkaan, jotka toimivat erityisesti sekundaarisissa infektioissa. IgG-luokan immunoglobuliinit läpäisevät myös istukan, joten ne voivat toimia myös sikiön immunologisessa puolustuksessa. IgA-luokan immunoglobuliineja (10-15% immunoglobuliineista) esiintyy erityisesti suolen ja maitorauhasten eritteissä. IgM-luokan immunoglobuliineja (5-10%) esiintyy runsaasti veriplasmassa. IgD-immunoglobuliinit (< 1 %) esiintyvät B-imusolujen ja vastaavasti IgE-immunoglobuliinit (< 0,01 %) basofiilisten granulosyyttien ja syöttösolujen pinnalla.

Kypsät, naiivit B-solut ilmentävät solukalvollaan IgM- ja IgG-luokan vasta-aineita, jotka toimivat antigeenireseptoreina. Aktivoiduttuaan antigeenin ja auttajasolujen toimesta, solut muuttuvat IgM-luokan vasta-aineita tuottaviksi efektorisoluiksi. Stimulaation jälkeen B-solun vasta-aineita koodaavat geenit käyvät läpi somaattisen hypermutaation, joka lisää vasta-aineen affiniteettia antigeeniään kohtaan. Lisäksi B-solu voi vaihtaa tuottamiensa immunoglobuliinien luokkaa. Luokanvaihdon seurauksena solu tuottaa IgM- ja IgD-luokan vasta-aineiden sijaan korkea-affiniteettisia IgG-, IgA- ja IgE-luokkien vasta-aineita. Immunoglobuliiniluokan vaihdos on mahdollinen vasta-aineen raskasketjun vakio-osaa koodaavan DNA:n uudelleenjärjestäytymisen kautta. Luokanvaihtosignaaleina toimivat T-auttajasolujen erittämät sytokiinit, jotka käynnistävät uusien geenirekombinaatioiden muodostumisen. Rekombinaation jälkeen B-solu tuottaa pinnalleen uuteen immunoglobuliiniluokkaan kuuluvan antigeenireseptorin, jonka antigeeniä sitovan kohdan spesifisyys on kuitenkin ennallaan, koska reseptorin L-ketju on säilynyt muuttumattomana. Immunoglobuliiniluokan vaihto mahdollistaa sen, että tietty B-soluklooni voi tuottaa spesifisyydeltään alkuperäisen kaltaista mutta biologiselta funktioltaan erilaista vasta-ainetta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Saavutettavuusseloste