fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Peptider som reglerar blodtrycket

Många olika peptider deltar i regleringen av blodtrycket.
Angiotensin består av 10 aminosyror.
Vasopressin består av 9 aminosyror och innehåller cystein, som är ringformad.
Endotelin består av 21 aminosyror.
Bradykinin består av 9 aminosyror.
ÖVERSÄTT : angiotensin; vasopressin; bradykinin.

De juxtaglomerulära cellerna i njurarna producerar och lagrar ett protein som kallas prorenin. Då blodtrycket sjunker frigörs renin till blodomloppet. Renin är den aktiva formen av prorenin. Renin frigör i sin tur angiotensin från dess substrat. Angiotensin kontraherar blodkärlen mycket effektivt.  

Vasopressin är effektivare än angiotensin men mängden vasopressin i blodet är mycket låg, vilket innebär att dess betydelse för regleringen av blodtrycket är ganska liten. Vasopressin har troligen större betydelse när det gäller att öka absorptionen av vatten i njurtuberna. Detta är anledningen till att vasopressin ofta kallas antidiuretiskt hormon. Alkohol förhindrar avgivningen av vasopressin, vilket leder till ökad urinavgivning.

Endotelcellerna, som beklär blodkärlens inre yta, avger endoteliner. Det finns tre olika typer av endotelin. Endotelin kontraherar blodkärlen. Faktorer, som avges av blodplättarna, och vissa cytokiner stimulerar avgivningen av endotelin medan kväveoxid (NO) och de flesta prostaglandiner förhindrar dess av givning.

Kininer bildas i blodet och vävnadsvätskan. Kininerna utvidgar blodkärlen. Bradykinin, som består av 9 aminosyror hör till denna grupp.

 

 
 
Accessibility Feedback