fi se
1 2 not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Extracellulärmatrix
klass 2

Extracellulärmatrix

Kollagenerna är de viktigaste fibrösa proteinerna i extracellulärmatrix. Vissa kollagener bildar ett nätverk av fibrer vid vilka andra proteiner i extracellulärmatrix fäster. Sålunda fäster t. ex. fibronektin, som hör till glykoproteinerna, vid kollagenfibrer.
Celler kan i sin tur fästa vid fibronektin.


Cellerna reglerar beståndsdelarna i extracellulärmatrix både genom att producera nya strukturproteiner och genom bryta ner dem. Nedbrytningen sker med hjälp av proteaser, t. ex. metalloproteaserna (MMP) i matrix. 

 

 

 
 
Accessibility Feedback