fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

tRNA

Till höger ser man en tredimensionell bild av tRNA (transfer-RNA). Den påminner lite om bokstaven L. Varje tRNA har förmåga att binda en aminosyra. Alla tRNA-molekyler har en gemensam klöverliknande bas-struktur, som består av 75-90 nukleotider (se bild nedan). Aminosyran binds till 3'-ändan, vars terminala sekvens alltid är CCA. Mitt emot sitter antikodonarmen med den bastriplett, som specificerar den bundna aminosyran. Antikodon identifierar den komplementära koden på mRNA. På detta sätt transporterar tRNA de rätta aminosyrorna till ribosomen, som syntetiserar proteinet. De flesta aminosyror har mer än en egen tRNA. 

Översätt bildtext: Aminosyraarm; Antikodon

 
 
Accessibility Feedback