fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Tenascin

Tenascin är en stor och komplicerad glukoproteinmolekyl. Den består av sex grenar, som pekar åt olika håll, som från ett nav i ett cykelhjul.

Tenascin påträffar i tidiga utvecklingsskeden och t.ex. i samband med sårhelning. Tenascinets polypeptidkedjor består av olika små enheter, som har olika uppgifter eller bindningsegenskaper.
Beroende på celltyp kan tenascin påskynda eller förlångsamma cellernas vidfästning. Båda egenskaperna är viktiga i samband med cellernas migration.

 
 
Accessibility Feedback