fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Extracellulärmatrix uppgifter

I flercelliga organismer fungerar extracellulärmatrix som ett mekaniskt stöd för cellerna.

Extracellulärmatrix skyddar cellerna på tre olika sätt:
1. fysikaliskt
2. kemiskt
3. immunologiskt

Extracellulärmatrix är av central betydelse för många cellfunktioner såsom:
1. rörelser (migration)
2. differentiering
3. polarisation
4. proliferation

 
 
Accessibility Feedback