fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Historia polku Cellens evolution
klass 2

Cellens evolution

När det gäller uppkomsten av liv finns många teorier. Skapelseberättelsen är en teori.
Vid sidan av den tror man att liv långsamt har utvecklats ur död materia.
En teori går ut på att livsformer kommit från rymden t.ex. med meteoriter eller t.o.m. med hjälp av högre utvecklade varelser för att försnabba evolutionen och styra dess förlopp. Teorierna om liv från yttre rymden (panspermia) kan emellertid inte förklara livets början i universum

Kännetecknande för levande varelser på jorden är:
1. Levande varelse har en organiserad byggnad, som i huvudsak grundar sig på organiska molekyler dvs molekyler som innehåller kol (C).
2. Levande varelser använder energi från omgivningen för att bygga upp nya molekyler.
3. Levande varelser uppehåller en komplicerad struktur och en inre balans (homeostasi).
4. Levande varelser växer och förökar sig och överför därmed sitt genmaterial till sin avkomma.
5. Levande varelser reagerar på retningar och förändringar i omgivningen.
6. Levande varelser har förmåga förändras - mutera - med hjälp av evolutionen. 

Virus uppfyller de flesta av de ovannämnda kriterierna. Virus kan emellertid inte föröka sig självständigt. De behöver alltid en värdcell. Av denna orsak anses virus inte vara levade varelser.

 
 
Accessibility Feedback