fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Kolhydraternas uppgifter

Kolhydraterna har många viktiga uppgifter i celler och vävnader.
1. En betydande del av cellernas ämnesomsättning grundar sig på enzymatiska omvandlingar av kolhydrater från en form till en annan. Från en glukosmolekyl fås mycket energi genom glykolysen, som sker i cytoplasmat, och via citronsyracykeln och den oxidativa fosforyleringen, som sker i mitokondrierna.
2. Cellerna lagrar energi i form av stärkelse och glykogen. Cellerna lagrar dessutom energi i form av triacylglycerol, vilket är det viktigaste sättet för lagring.
3. Kolhydraternas tredimensionella struktur utgör basen för cellernas identifiering. Exempel på detta är blodgruppsantigenerna på ytan av de röda blodkropparna och ytantigenerna på de vita blodkropparna.
4. Vissa kolhydrater deltar i cellernas signalsystem. Inositol-3-fostat är exempel på detta.
5. Kolhydrater förekommer i cellernas stödstrukturer. Växternas cellulosa  och bakteriernas peptidglykaner är exempel på detta.
6. Hyaluronan och proteoglykan är kolhydrater, som binder mycket vatten. De förekommer främst i broskstrukturer, där de tjänar som stötdämpare.

 

 
 
Accessibility Feedback