fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

snRNA

snRNA-molekyler (small nuclear RNAs) är som namnet säger små RNA-molekyler, som finns inne i kärnan. De bildar tillsammans med specifika proteiner s.k. ribonukleo- proteinpartiklar, snRNPs (small nuclear ribonucleoproteins), av vilka U1, U2, U5, U4 och U6 deltar i splitsningen av pre-mRNA.

Varje snRNP består av enstaka snRNA-molekyler och många (<20) proteiner. En del av proteinerna deltar direkt i splitsningen medan andra fungerar som strukturella komponenter. I centrum av snRNP-partiklarna (med undantag av U6) finns Sm-proteiner, som binder till snRNA:s konserverade sekvenser. 

snRNP-partiklarna bildar tillsammans med vissa proteinkomponenter stora makromolekyl- komplex. De kallas spliceosomer (spliceosome) och de är centrala för splitsningen.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Accessibility Feedback