fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

snoRNA

snoRNA (small nucleolar RNA) är RNA-partiklar, som ligger inne i nukleolen. snoRNA bildar tillsammans med vissa proteiner s.k. snoRNP-komplex (small nucleolar ribonucleoproteins, snoRNPs) och deltar i bearbetningan av pre-rRNA under ribosombildningen i nukleolen.

 


Med hjälp av elektronmikroskopiska undersökningar  har man kunnat visa att snoRNP-partiklarna fogas till rRNA redan i samband med transkriptionen. snoRNA och flera andra proteiner bildar stora komplex, som omger de nya rRNA-transkripten och katalyserar deras enzymatiska spjälkning.

Vid sidan av de snoRNA-molekyler, som katalyserar spjälkningen av pre-rRNA, förekommer i cellerna dessutom andra, liknande typer av snoRNA-molekyler i låga koncentrationer. En del av dem är involverade i metyleringen av pre-rRNA:s ribosenheter, andra med uridinets pseudouridylering. Dessa snoRNA-molekyler bildar tillsammans med pre-rRNA korta (10-21 nukleotider) dubbelsträngade RNA-RNA-enheter genom specifik, komplementär baspar-ning. Här regleras bearbetningen av vissa nukleotider.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Accessibility Feedback