fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

rRNA

Ribosomerna är stora molekylkomplex, som består av flera olika proteiner och ribosom RNA (rRNA). Ribosomernas uppgift är att samordna mRNA, tRNA och aminosyror under proteinsyntesen. I ribosomerna fogas aminosyror till varandra med peptidbindningar. På så sätt bildas nya proteiner. En ribosom består av två subenheter, en stor och en liten. Bilden visar en molekylmodell av den stora subenheten.
rRNA fungerar som enzym. Det finns flera olika subtyper av rRNA. Ribosomen innehåller rikligt med proteiner. Proteinerna är belägna i ribosomens utkanter, där de fungerar som stöd.
Eukaryoternas ribosomer har en sedimentations- koefficient av 80S medan prokaryoternas ribosomer är 70S. De liknar varandra mycket. Den stora subenheten i eukaryoternas ribosomer (60S) innehåller rRNA-molekyler av 5S, 5.8S och 28S. Den mindre subenheten (40S) innehåller 18S rRNA. Allt rRNA, utom 5S rRNA, syntetiseras utgående från 45S rRNA.
28S rRNA innehåller ca 4800 baser medan 18S rRNA innehåller ca 1800 baser.

 
 
Accessibility Feedback