fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Ribosomen som katalysator

I slutet av år 2000 blev det klart att proteinerna,
som bygger upp ribosomen, närmast har en
stadgande funktion medan rRNAet har en
katalyserande funktion.

Bilden visar det katalytiska området (rött) i ribosomens stora subenhet.

År 2001 klarlades ribosonens kristallina struktur.
Det visade sig att kontaktstället mellan den stora och den lilla subenheten, där tRNA binds, huvudsakligen består av rRNA medan proteinerna är lokaliserade i ribosomens utkant. Ribosomens bindningsställe för tRNA är tredelat och ribosomen är i kontakt med tRNA på detta ställe. tRNAs struktur är välbevarat i olika organismer.  

Också rRNAet är likartat i alla organismer. Dess basordning har använts vid jämförelser mellan olika organismgrupper för att utreda släktskapsförhållanden.

 

 
 
Accessibility Feedback