fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Struktur

Intermediärfilamenten består av fibrösa proteiner. De bildas så att två raka proteiner lägger sig intill varandra och bildar en dimer. Sedan lägger sig två dimerer bredvid varandra och bildar ett protofilament (tertamer), därefter bildar två protofilament en protofibrill och fyra protofibriller ett intermediärfilament.

Intermediärfilamentens fibrillära struktur är inte lika dynamisk som mikrotubulis och mikrofilamentens. Med hjälp av fosforylering kan man bryta ner intermediärfilament.
Detta sker t.ex. i början av mitosen då kärnmembranens laminin bryts ner.

 
 
Accessibility Feedback