fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Proteoglykaner

Proteoglykanerna hör till en mycket komplicerad makromolekylfamilj, vars medlemmar förekommer både i extracellulärmatrix, på cellmembranen och inne i cellen.

Proteoglykanerna innehåller rikligt med sulfonerade sockerkedjor. Den mest kända proteoglykanen är aggrecan som förekommer i brosk. Vid aggrecan fäster 100-200 glykosaminoglykankedjor och dessutom ungefär 100 oligosackarider.

Aggrecan och kollagen har viktiga uppgifter i brosk. Aggrecanets negativa laddningar binder rikligt med Na+-joner och via dem vatten. När brosk blir utsatt för tryck pressas det vatten, som bundits av aggrecan, ut och trycket mot benet blir jämnare. När trycket mot brosket upphör återvänder vattnet till brosket och dess aggrecaner. Ett nätverk av kollagenfibrer hindrar nämligen att aggrecan pressas ut ur brosket. Aggrecan är också bundet till  hyaluronan-kedjor (tidigare kallat hyaluronsyra). Hyaluronan hindrar aggrecan från att diffundera ut ur brosket. 

Bilden visar proteoglykaner som färgats med toluidinblått. Tuluidinblått är en katjonisk färg med positiva grupper, som binder till proteoglykanets negativt laddade sulfat- och uronsyragrupperna i sockerkedjorna.

 
 
Accessibility Feedback