fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Proteinernas sekretion

Bilden visar i huvuddrag hur proteiner avsöndras via exocytos. Största delen av avsöndringen är kontinuerlig (konstitutiv, 1). En del av avsöndringen är icke kontinuerlig (2) och beroende av att olika stimuli, t.ex. hormoner, binds till sina specifika receptorer. Först därefter avges vesikelinnehållet vid cellens yta.
Översätt bild. Sen endosom; Tidig endosom; Cellmembran; Golgiapparat; Sekretionsvesikler

 
 
Accessibility Feedback