fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Historia polku Cellens evolution polku Den prebiotiska världen
klass 2

Den prebiotiska världen

Man tror att jordklotet bildades för 4,6 miljarder år sedan. De äldsta fossila fynden är över 3 miljarder år gamla. Den mellanliggande tiden - ca 1.5 miljarder år - anses vara av avgörande betydelse för livets uppkomst. Denna tidsperiod kallas prebiotisk tid
(prebiotisk = före liv).

Temperaturen på jorden var då över 70°C och både haven och regnen var sura.
Den vulkaniska aktiviteten var hög och gav mycket värme. Solens strålar innehöll rikligt med UV-strålning på grund av att det absorberande ozonskiktet saknades. Åskväder var troligen mycket vanliga.

Enligt den naturvetenskapliga teorin uppstod liv gradvis under en tid av hundratals miljoner år. De små organiska molekyler, som de levande varelserna använder som byggstenar, kan bildas utan levande varelser dvs. prebiotiskt.

Polymeriseringen av de organiska molekylerna är av avgörade betydelse för uppkomsten av liv. En molekyl, som kan reglera uppkomsten av egna kopior, har överlägsna möjligheter jämfört med andra molekyler. RNA är en sådan molekyl och den anses vara bland de första polymererna. 

 Antal atomer  Molekylgrupp
 Under 25  Glukos, ammoniak, kväve, oorganiska salter
 Under 60 Aminosyror, nukleotider, socker, fettsyror
 Under 150  Fetter
 Över 1500  Proteiner, polynukleotider, polysackarider
 Över 100.000  Membraner, stödfibrer, proteoglykaner, nukleinsyror

 
 
Accessibility Feedback