fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Nukleinsyrorna

Nukleinsyrorna är uppbyggda av nukleotider. En nukleotid innehåller
en purin- eller pyrimidinbas, en ribos (RNA) eller deoxiribos (DNA) och
en fosfatgrupp.
I DNA förekommer fyra baser: cytosin (C), tymin (T), adenin (A) och guanin (G).
I RNA har tymin ersatts av uracil (U).
Cytosin, tymin och uracil är pyrimidiner medan guanin och adenin är
puriner. Nukleotiderna binds till varandra via fosfatgrupperna och på så sätt bildas de mycket stora polymererna i DNA-molekylerna. 
Purinerna och pyrimidinerna binds till varandra med vätebindningar. Mellan A och T (eller U) bildas två vätebindningar och mellan C och G bildas tre. Den sistnämnda bindningen är den starkaste bindningen. Bilden visar hur DNA:s dubbelspiral är uppbyggd. Baserna är röda och sockerfostatdelarna blå.

Bilden till vänster åskådliggör terminologin i samband med nukleotiderna. Baserna, med sina sockergrupper (ribos eller deoxiribos), kallas nukleosider. När en fostafgrupp binds till nukleosiden bildas en nukleotid. Bilden visar en adenosinmonofosfat. För nukleotiderna används följande förkortningar: AMP, CMP, UMP och GMP.

Översätt bildtext: Adenin; Adenosin

RNA sönderfaller mycket lättare än DNA t.ex vid behandling med baser. I vår omgivning finns dessutom nästan överallt s.k. ribonukleaser, som enzymatiskt spjälkar RNA.

 

 
 
Accessibility Feedback